Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” 23 marca 2018 Stomatologia

W dniu 23 marca 2018r. firma Qualymed zaprasza na szkolenie z zakresu
„OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA”
dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury z zakresu ochrony radiologicznej oraz personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości LST
Miejsce szkolenia: Rzeszów
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA (koszt, miejsce, itp.)
DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH:
STOMATOLOGIA:
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
UWAGA! WYMAGANE DOKUMENTY DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ORAZ PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU:
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (wniosek o przystąpienie do egzaminu oraz Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych)
Kserokopia dowodu osobistego (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
Potwierdzenie dokonania wpłaty
Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany miejsca szkolenia (po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem). Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału dokonuje Organizator.