Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” 21 – 23 marca 2018r.

W dniach 21 – 23 marca 2018r. firma Qualymed zaprasza na szkolenie z zakresu:
„OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA”
dla lekarzy radiologów LR; lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej LRZ; fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne FT;
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA (koszt, miejsce, itp.)
DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH:
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
UWAGA! WYMAGANE DOKUMENTY DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ORAZ PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU:
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (wniosek o przystąpienie do egzaminu oraz Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych)
Kserokopia dowodu osobistego (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
Potwierdzenie dokonania wpłaty
Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany miejsca szkolenia (po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem). Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału dokonuje Organizator.