Szkolenie „Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R lub S” 3 – 5 października 2018r.

W dniach 3-5 października 2018r. Firma Qualymed zaprasza na szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia:
„Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R lub S”

 

Program szkolenia zgodny z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 1534).
Miejsce szkolenia:   Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118
 
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH:
Zaproszenie „Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R”
Zaproszenie „Inspektora Ochrony Radiologicznej typu S”
Formularz zgłoszeniowy  lub Formularz online
Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wzór oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 
 Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany miejsca szkolenia (po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem). Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału dokonuje Organizator.
  
Szkolenie zakończone jest płatnym egzaminem. Opłata jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1534) i wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (koszt opłaty egzaminacyjnej wynosi 500 zł).