Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” 29 października 2018r.

W dniu 29 października 2018r. Firma Qualymed zaprasza na szkolenie:
OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA
dla lekarzy radiologów LR; lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej LRZ; fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne FT;                                                     
dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury z zakresu ochrony radiologicznej oraz  personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości LST.
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH:
 STOMATOLOGIA:
Szczegóły dotyczące szkolenia dla lekarzy stomatologów (zaproszenie)
Brak wolnych miejsc.
LEKARZE RADIOLODZY;  LEKARZE WYKONUJĄCY  PROCEDURY Z ZAKRESU RADIOLOGII ZABIEGOWEJ;  FIZYCY MEDYCZNI, TECHNICY ELEKTRORADIOLOGII; INNY PERSONEL TECHNICZNY WYKONUJĄCY PROCEDURY RADIOLOGICZNE:
Szczegóły dotyczące szkolenia innych specjalności (zaproszenie)
Brak wolnych miejsc.
Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany miejsca szkolenia (po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem). Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału dokonuje Organizator.
 
Szkolenie zakończone jest płatnym egzaminem. (opłata w całości przeznaczona jest na koszty związane z komisją egzaminacyjną zgodnie z zapisem Rozporządzenia MZ z dnia 18 lutego 2011r. rozdział 2, § 13, punkt 1 tj. 140 zł)