Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” 29 marca 2019r.

W dniu 29 marca 2019r. Firma Qualymed organizuje kurs i egzamin po zakończeniu szkolenia:
 
OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA
 
dla lekarzy radiologów LR; lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej LRZ; fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne FT;                                                     
dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury z zakresu ochrony radiologicznej oraz  personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości LST
Miejsce szkolenia:   
sala dydaktyczna KLINICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO Nr 2
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
 
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH:
 
STOMATOLOGIA:
 
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy/wniosek lub formularz online
Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
LEKARZE RADIOLODZY;  LEKARZE WYKONUJĄCY  PROCEDURY Z ZAKRESU RADIOLOGII ZABIEGOWEJ;  FIZYCY MEDYCZNI, TECHNICY ELEKTRORADIOLOGII; INNY PERSONEL TECHNICZNY WYKONUJĄCY PROCEDURY RADIOLOGICZNE:
 
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy/wniosek lub formularz online
Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany miejsca szkolenia (po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem). Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału dokonuje Organizator.
 
Szkolenie zakończone jest płatnym egzaminem przed Komisją powołaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego (opłata w całości przeznaczona jest na koszty związane z komisją egzaminacyjną zgodnie z zapisem Rozporządzenia MZ z dnia 18 lutego 2011r. rozdział 2, § 13, punkt 1 tj. 140 zł)