Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” 8 listopada 2019r.

W dniu 8 listopada 2019r. Firma Qualymed organizuje kurs i egzamin po zakończeniu szkolenia:
OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA
dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury z zakresu ochrony radiologicznej oraz  personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości LST
Miejsce szkolenia: siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie ul. Jana Dekerta 2
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH:
 
STOMATOLOGIA:
 
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy/wniosek (doc)
Zgłoszenie online (zalecana forma zgłoszenia)
Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Szkolenie zakończone jest płatnym egzaminem (opłata w całości przeznaczona jest na koszty związane z komisją egzaminacyjną zgodnie z zapisem Rozporządzenia MZ z dnia 18 lutego 2011r. rozdział 2, § 13, punkt 1 tj. 140 zł)
 
Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany miejsca szkolenia (po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem). Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału dokonuje Organizator.
 
Brak wpłaty w terminie podanym w zaproszeniu uznaje się jako rezygnację ze szkolenia.