Testy akceptacyjne

Wszystkie nowo instalowane urządzenia radiologiczne (wraz z wyposażeniem dodatkowym) oraz takie, które zostały poddane istotnej naprawie wg wymagań przepisów, podlegają (wymagają) testom akceptacyjnym (odbiorczym).
Laboratorium badawcze QualyMed od wielu lat współpracuje z wieloma firmami instalującym aparaty rtg. Wykonujemy testy akceptacyjne zgodnie z aktualnymi przepisami i zapewniamy, aby urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane, wykalibrowane co zapewnia wieloletnią, prawidłową eksploatacje. Zawsze pozostajemy bezstronni, gwarantując profesjonalne i rzetelne wykonanie testów.