Szkolenia/Konferencje

Od kilku lat nasza Firma prowadzi działalność polegającą na organizacji szkoleń/konferencji oraz prowadzeniu odczytów i wykładów, a także publikowaniu własnych wystąpień, np.:
a) wygłaszanie referatów w czasie Podkarpackich Spotkań Radiologicznego Stowarzyszenia Elektroradiologii,
b) wygłaszanie referatów ramach Ogólnopolskich konferencji PJOMED,
c) zorganizowanie (kolejnej, już IV – tej) Konferencji z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej – Klimkówka 2019.
Firma Qualymed po spełnieniu wszystkich wymagań przepisów prawnych została wpisana przez Głównego Inspektora Sanitarnego do rejestru jednostek szkolących inspektorów ochrony radiologicznej (typu R, S) oraz w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta w trybie stacjonarnym.
Działając na podstawie pisma Głównego Inspektora Sanitarnego GIS-HŚ-EX-4350-193/KB/11, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (Dz. U. z 2020r. poz. 390) realizujemy stacjonarne, cykliczne szkolenia z zakresu OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH:
 • LR – lekarze radiolodzy;
 • LMN – lekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur;
 • LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur;
 • LIX – lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego lub nadzorujący wykonywanie takich procedur;
 • LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur,
 • FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne :
  • FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej,
  • FT-2 radioterapii,
  • FT-3 medycyny nuklearnej;
 • PMN – pielęgniarki uczestniczące w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej;
 • LRT – lekarze wykonujący procedury z zakresu radioterapii lub nadzorujący wykonywanie takich procedur.

 

REGULAMIN SZKOLEŃ

 

Aktualne szkolenia i konferencje.