Szkolenia/Konferencje

Od kilku lat nasza Firma prowadzi działalność polegającą na organizacji szkoleń/konferencji oraz prowadzeniu odczytów i wykładów, a także publikowaniu własnych wystąpień, np.:
a) wygłaszanie referatów w czasie Podkarpackich Spotkań Radiologicznego Stowarzyszenia Elektroradiologii,
b) wygłaszanie referatów ramach Ogólnopolskich konferencji PJOMED,
c) zorganizowanie (kolejnej, już IV – tej) Konferencji z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej – Klimkówka 2019.
Firma Qualymed po spełnieniu wszystkich wymagań przepisów prawnych została wpisana przez Głównego Inspektora Sanitarnego do rejestru jednostek szkolących inspektorów ochrony radiologicznej (typu R, S) oraz w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta w trybie stacjonarnym.
Działając na podstawie pisma Głównego Inspektora Sanitarnego GIS-HŚ-EX-4350-193/KB/11, zgodnie z §11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884) realizujemy stacjonarne, cykliczne szkolenia z zakresu OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH:
  • lekarzy radiologów (LR),
  • lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej (LRZ),
  • lekarzy wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (LIX),
  • lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości (LST),
  • fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne (FT),
  • pielęgniarki uczestniczące w procedurach z zakresu medycyny nuklearne j(PMN),
  • lekarzy wykonujący procedury z zakresu radioterapii (LRT),
  • lekarzy wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej (LMN).

 

Aktualne szkolenia i konferencje.