O Nas

Laboratorium badawcze QualyMed jest jedną z najdłużej działających firm w branży kontroli jakości urządzeń rentgenowskich w Polsce. Nasza przygoda z testami kontroli jakości rozpoczęła się w roku 2000. Firma QualyMed powstała w roku 2005 i od tego czasu ciągle się rozwija poprzez:
– zdobywanie doświadczenia – wykonując testy dla tysięcy aparatów rentgenowskich,
– poszerzanie wiedzy – uczestnicząc i organizując szkolenia i konferencję,
– zdobywanie i utrzymanie zaufania szpitali i prywatnych pracowni rtg
– spełnianie oczekiwań Klienta na każdym etapie współpracy.

Zgodnie z naszą Polityką Jakości zapewniamy:
– doskonalenie akredytowanych metodyk badawczych,
– podnoszenie kwalifikacji personelu,
– doskonalenie i wdrażanie metod badawczych wysokiej jakości zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczących kontroli jakości urządzeń radiologicznych wykorzystywanych w celach medycznych,
– systematyczne nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania poprzez realizowanie auditów wewnętrznych oraz sterowanie jakością,
– uczestnictwo i organizację porównań międzylaboratoryjnych dla urządzeń radiologicznych,
– dobór wyposażenia pomiarowego odpowiedniego do prowadzonej działalności i rosnących potrzeb wynikających z rozwoju dziedzin wykorzystujących promieniowanie jonizujące,
– kontynuowanie działalności polegającej na organizacji szkoleń/konferencji oraz prowadzeniu odczytów i wykładów, a także publikowaniu własnych wystąpień,
– uczestnictwo w pracach organizacji zajmujących się zagadnieniami fizyki medycznej, inżynierii klinicznej, itp.