Andrzej Lutak, Robert Laska, Jarosław Kapała, Arkadiusz Bulak, Marcin Gierada

Andrzej Lutak – współwłaściciel firmy

Robert Laska – współwłaściciel firmy

Jarosław Kapała – fizyk pomiarowy

Arkadiusz Bulak – fizyk pomiarowy

Marcin Gierada – pracownik pomiarowy